Ervaringen

In januari 2018 heb ik een burn-out gekregen, waarna ik in datzelfde jaar weer stapsgewijs gereïntegreerd ben in mijn oude baan.
Regina heeft mij gedurende deze periode enorm geholpen. Regina biedt een luisterend oor en stelt op de juiste momenten de juiste vragen. Regina is empathisch, maar tegelijkertijd ook kritisch. Door mijn gesprekken met haar heb ik mijzelf beter leren kennen en heb ik daarnaast nieuwe inzichten gekregen hoe met bepaalde situaties om te gaan.